Искам да съм дърво
и птици да пеят в клоните ми;
Искам да съм дърво
и да бъда сянка впустинята ти...
Искам да съм дърво
и да те галя с листата си -
но ти си дърводелецът,
който ще ме направи на мебели


Галерия