gabriell-e-lit

ЗА МЕН ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ АНТОЛОГИИ И СПИСАНИЯ ИЗДАТЕЛСТВА СТАТИИ И ВЕСТНИЦИ ОЩЕ НЕЩО
ОЧАКВАЙТЕ ПРОЕКТИ БЛОГОВЕ ПУБЛИКУВАНО В ИНТЕРНЕТ ОБЩНОСТИ И ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ

 
Договорът за аренда, брой 19, 2004 г.

Договорът за аренда - права и задължения на страните І, брой 21, 2004 г.

Договорът за аренда - права и задължения на страните ІІ, брой 22, 2004 г.

Договорът за аренда - изменение и прекратяване, брой 24-25, 2004 г.

Методът Д'Ондт,Габриела Цанева, брой 27, 2005 г.

Създава се регистър на лозарските стопанства,Габриела Цанева, брой 44, 2005 г.

Коментар към Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица,Габриела Цанева, брой 20, 2006 г.

Измедения и допълнения към ЗСПЗЗ І, Габриела Цанева, брой 8, 2007 г.

Изменения и допълнения към ЗСПЗЗ II, Габриела Цанева, брой 9, 2007 г.gabrielle@mail.bg


View My Stats