Светлата пътека към звездите

Животът се случва.
Като валяк минава
през мен –
всеки ден.

Oтмива
брега, който оставям
след мен –
всеки ден.

Всеки ден –
дворецът от пясък
се срива –
откривам
морето.

И ето – свободна се скитам;
отлитам!

Ръждив и
разкъсан
лежи
сред вълни
синджирът,
вплетен
в мойте коси.

Ръждив и
разкъсан –
сред свежи
треви…
В синджира
се спъват
други души…


Галерия