Догонвам бягащия ден-второ издание  
Догонвам бягащия ден

Със взлом
ще вляза там,
където не ме пускат.
Срам –
душата си изгубих
ключалки стари
да отварям
сам
сама.

Сърцето ми се разлюля –
вратите се
продъниха.
Клокочеха
през тях
диви небеса.
Душата си изгубих.
На беса
отдадох си ума.
Когато се събудих
нощта изтля.

Остана старата
врата.
Заключена пред мен стои.
Не знам –
кои
заключена
държат я.
Не знам –
какво
зад нея крият.
Но знам –
със взлом ще вляза
там,
където тайни вият.


Галерия